30. december je zadnji letošnji interval – izkoristimo ga!

Pozdravljen/a svetlobni/a popotnik/ca!

Leto je v zaključevanju. Naša srca se odpirajo in misli umirjajo. Kar naravno si želimo več časa preživeti v miru in z ljudmi, ki jih imamo radi, ob katerih se počutimo domače in udobno.
Na voljo imamo še nekaj dni, da se zazremo vase in napravimo »pregled« preteklega leta. Kaj nam je prineslo radost in izpiljenost? Kaj nas je oddaljilo od sebe in naših najbližjih? Kje in na katerih področjih smo rasli in postajali boljše osebe? Katera področja v našem življenju so ostala zapostavljena, pa vemo, da bi bilo več potrebno storiti tudi tam?

Ko si vzamemo trenutke zase in smo v miru, lahko v kratkem času napravimo zelo velike spremembe v dojemanju sebe in svojih vzorcev delovanja. Ko smo povezani z Univerzalno močjo in Ljubeznijo, lahko gradimo mirno in ljubečo sedanjost in s tem prihodnost zase in za druge.

Srčna energija v teh dneh preplavlja naš planet, v etru in naši okolici je obilo energijske podpore v obliki sončeve energije, svetlobe. Potrebno jo je začutiti in izkoristiti trenutek, ki nam je dan – sedanji trenutek. Zberimo voljo, pogum in se z srčnim namenom podajmo v izkustvo živeti v trenutku ZDAJ. Vadimo prisotnost, kaj sem v tem trenutku in kako se odzivam na okolje? Kako prispevam svoji okolici? Kaj odražam, kaj sijem? Kakšna energija se odraža skozi moje delovanje? Kako me lahko v tem trenutku podpre energija narave? Ali jo zaznavam in kako jo občutim?

Vzemimo list papirja in nanj napišimo svoje trenutne občutke in kako v tem trenutku sodelujemo z naravo in znanjem Univerzalne energije? »Ali jo spoštujem in njena načela dejavno vpeljujem v svoje življenje? Kaj za mene to v tem trenutku pomeni? Kaj bom na tem področju naredil, naredila v prihodnjem letu?« Zapišimo konkretne stavke – trditve, kot da to, za kar se odločamo, že je. In kar smo zapisali, nato tudi začutimo. Npr.: »Spoštujem svoje telo, tako da mu vsakodnevno namenim 30 minut sprehoda v naravi. Vdihujem svež zrak narave in sem za to hvaležen, hvaležna!«

Zadnji interval v letošnjem letu je 30. DECEMBER in je IZJEMNI INTERVAL. Trudimo se biti prisotni in v harmoniji s seboj in življenjem. Voda v tem intervalu ponazarja življenje. Življenje, ki ga poznamo v najrazličnejših oblikah. Tema (ki jo večkrat ponovimo, meditiramo nanjo, o njej razmišljamo in jo dejavno vpeljemo v svoje življenje) intervala je: »SPOŠTUJEM VODO V VSEH NJENIH FORMAH IN OBLIKAH. POSVEČAM JI DAN!«

Veselimo se življenja, ki nam je dano. Veselimo se vseh danosti in blagoslova. Bodimo pozorni na dobro in ne na slabo. Krepimo pozitivna čustva in naravnanost. S takšno energijo pričakajmo tudi novo leto. Prižgimo ogenj, tako v naših domovih, kot tudi v naših srcih. Prižgimo iskro radosti in naj ne ugasne. Prilivajmo in dodajajmo na njen ogenj skozi vse prihajajoče leto.

Kaj nas tokratni interval uči in vzpodbuja, da naredimo zase in za okolje?

ZDRAVJE/NARAVA – Obiščimo področja, kjer je voda (jezero, reka, potok, …). Voda čisti in odplakuje staro, česar ne potrebujemo več. V mislih in občutenju se poslovimo od vsega starega, preteklega in izrabljenega ter odprimo vrata in naše telesne celice novemu, ljubečemu, svetlemu (naj napolni vse v nas in okoli nas). Zamižimo in si proces predstavljajmo ter ga občutimo z vsakim novim vdihom.

DELO IN KREACIJA – Potujmo iz uma v srce. Umirimo se. Ustavimo se. Uporabljajmo čim manj miselnih procesov. Podprto je delo z rokami. Mesenje testa za peciva, peka piškotov, oblikovanje kolaža, risanje, kiparjenje …

ODNOSI – Z družino se odpravimo na sneg, soustvarimo zimsko pravljico po našem okusu. Posamezniki in pari: privoščimo si romantično večerjo ob svečkah in prijetni glasbi. Čas je primeren za umik tožb in zastarelih terjatev. Širimo mir in ljubezen.

V decembru z vzdrževanjem harmonije in energijskega ravnovesja ter s pravilnim usmerjanjem pozornosti in zavesti pripomoremo k vzpostavljanju harmonije celotnega planeta, matere Zemlje. To je mesec, ki ga simbolizirajo žita in pomen ozimnice. Povsod okoli nas sta radost in izobilje. Najbolj pa smo blagoslovljeni, ko veselje in bogastvo vzremo v sebi.

Naj svetloba blagohotnosti požene prave korenine v nas samih in naj se izrazi navzven!

NAJ BO LETO 2017 NAŠE, NAJ NJEGOVA SLIKA IZHAJA IZ PODOBE SRCA …

ODPRIMO SVOJE SRCE IN PUSTIMO, DA SVETLOBA STEČE SKOZENJ …

PRIPRAVLJENI NA NOVO ŽIVLJENJE!

Z ljubeznijo, Ana Kolenc

Svetloba/AnaCordum

Recent Posts